Nu börjar arbetet med att ersätta kritiserat journalsystem

1:32 min

Region Halland har inlett arbetet med att ersätta sjukvårdens nuvarande journalsystem VAS, som genom åren fått kraftig kritik.

Region Halland har inlett arbetet med att skaffa ett nytt IT-system för journaler och vårdinformation. Det nya ska ersätta nuvarande journalsystemet VAS - som under åren kritiserats för att vara krångligt och tidsödande.

Det nya systemet kommer bli bättre säger Emma Pihl, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland.

– Genom att informationen som finns i systemet blir mer strukturerat så ska det bli lättare att hitta, säger Emma Pihl. Man ska få upp den informationen man behöver. Det är inte bara för läkarna utan för all vårdpersonal.

VAS, som infördes på vårdcentraler och sjukhusen i Halland 2008, men mötte kritik. I en anmälan till Arbetsmiljöverket sa Distriktsläkarföreningen i Halland bland annat att VAS var stressigt, tidsödande och tog fokus från patienterna.

Upphandlingen av framtidens IT-plattform görs av flera landsting och regioner, men Region Halland binder sig inte för något förrän upphandlingen är klar. Vid sidan om själva upphandlingen börjar ett utvecklingsarbete för att få ett så bra system som möjligt. Bland annat ska patienten själv kunna påverka sin journal.

– Tanken är ju att man ska kunna bidra som patient med sin egen bild av sin hälsostatus in i journalen, säger Emma Pihl.

Hur är det då med läkarna - har hälso-och sjukvårdsledningen med sig dom inför det nya IT-systemet?

– Majoriteten läkare tror jag är med på detta arbetet. Sedan är det viktigt att påpeka att jag är inte säker på att alla kommer vara helt nöjda med det nya journalsystemet heller, men vi ska få det så bra det bara går, säger Emma Pihl.