Brist på skyddat boende

Landets kvinnojourer har stor brist på skyddade boenden och allt fler kvinnor som söker hjälp avvisas. Trots att regeringen avsatt 300 miljoner kronor.

En undersökning som Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har gjort visar en kraftig avvisning av kvinnor som söker hjälp på landets kvinnojourer, på grund av platsbrist.

Och ingen av jourerna som sökt pengar har fått den summa de begärt.

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor årligen 2016 - 2018 men bara hälften har betalats ut, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt organisationen Unizon, en annan kvinnojoursorganisation, är en av orsakerna att Socialstyrelsen lagt för stort fokus på resultatstyrning.

– Det har inte fungerat precis som det var tänkt med de här medlen och därför har vi också tidigt haft kontakt med både Socialstyrelsen och jourerna, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) till tidningen.