Forskare i Polen oroade över ny historiepolitik

2:12 min

I Polen höjs allt fler kritiska röster mot den nya regeringens historiepolitik. Flera akademiker har reagerat på försök från politiker att styra forskning och debatt om Polens historia i vad de kallar mer patriotisk riktning.

Dariusz Stola tar emot  Kulturnytt i sitt rum på det judiska historiska museet Polin i Warszawa, där han sedan två år är chef. Han är annars professor i historia vid den polska vetenskapsakademin och har skrivit ett tiotal böcker om bland annat polsk-judiska relationer. Han oroas av det han ser som en ökad främlingsrädsla och rasism i Polen som är påeldad av de mest radikala nationalisterna i landet i spåren av Europas flyktingkris, men också utnyttjad av styrande politiker som vill visa sig patriotiska.

- Det offentliga samtalet har blivit mer brutalt i Polen, och det kommer att försämra kvaliteten på samhällsdebatten och den historiska debatten, säger Dariusz Stola.

Allt fler utspel från regeringen och presidenten i Polen handlar om hur landets rika men också mycket våldsamma historia ska berättas. Bland annat tillsättandet av en historiekommission för att fostra nya generationer polacker till patrioter och det mycket uppmärksammade förslaget att ta ifrån den kända professorn Jan Tomasz Gross vid Princeton University den polska hedersmedalj han tilldelades för många år sedan. Det eftersom många anser honom opatriotisk på grund av hans forskning om polacker som deltog i dödandet av judar i förintelsen.

Historikern och museichefen Darisusz Stola är en av de polska akademiker som skrivit under ett protestbrev till stöd för Gross.

- Det var en mycket dålig gest som skadar debatten om det förflutna och samhällsdebatten i stort. Jag har själv varit oense med professor Gross i många frågor, men han är en mycket respekterad forskare och forskning handlar om diskussion, att lägga fram teser och hypoteser och sedan kritisera dem. Så utvecklas vår förståelse av historien. Att politiskt försöka begränsa den diskussionen är klandervärt och jag hoppas ännu att det bara är ett misstag av en enskild tjänsteman som snart rättas till. Annars ser jag det som ett väldigt dåligt tecken, säger Dariusz Stola.

Han anser att det nya debattklimatet i Polen på sikt kan skada landets historieforskning.

- Yngre forskare kan börja undvika kontroversiella ämnen av rädsla för att bli attackerade i offentligheten. Och det skulle förstås vara förödande för historiska studier i Polen. Vi har många svåra ämnen att gräva i med två mycket våldsamma totalitära epoker, först Nazityskland och sedan kommunistregimen. Vi har ett smärtsamt förflutet och allt som hindrar en fri debatt om det är skadligt för Polen, säger Dariusz Stola.

Ett längre reportage om historiedebatten i Polen sänds i P1-morgon den 4 april.