Storuman

Sjukhemmet i Storuman i kamp mot småkryp

1:33 min

På sjukhemmet Backen i Storuman har man kämpat i månader för att bli av med skalbaggar och småflugor som tagit sig in i diskrum och kök. 

Före jul upptäckte man att det inte var tätt kring avloppsrören i diskrum och kök och att skalbaggar och småflugor som naturligt finns i marken hade tagit sig upp i lokalerna. Köket stängdes två veckor i januari.

Det handlar om den byggnad där sjukstugan ligger och där det finns en avdelning med boende. I köket tillagas mat både till boendeplatserna och här hämtar hemtjänsten matlådor som körs ut.

En saneringsfirma konsulterades, och det kommunala bolaget Umluspen, som förvaltar fastigheten, satte igång att täta så att krypen inte skulle ta sig in. 

Sjukhemmet har sett över rutiner för städning och egenkontroll, och efter den senaste tätningen har problemen minskat drastiskt, säger kostchefen i Storuman, Erika Lundberg.

Men skulle det visa sig att tätning inte räcker finns beredskap att i värsta fall byta ut golvet