Nyanlända kvinnor integrerar varandra

1:33 min

I över ett halvår har tre nyanlända tjejer från Halmstad jobbat aktivt för att integrera andra nyanlända kvinnor in i det svenska samhället. Nu stöttar länstyrelsen projektet. 

 Safa Abu Talib är en av projektledarna. 

– Att hjälpa kvinnor som kommer från länder där ett starkt patriarkat tänkande finns är viktigt, kvinnornas roll är mer än att sitta hemma och ta hand om barnen. Vi vill förklara att här kan de studera, jobba och ta större plats i samhället, säger Safa Abu Talib. 

Safa berättar att nyanlända kvinnor behöver mer stöd och att kvinnornas roll är mer än att bara vara hemma och ta hand om barnen. Hon och hennes två vänner som jobbar med projektet via studieförbundet NBV vill istället förklara att kvinnor som kommer från länder där det råder ett patriarkat tänkande kan i Sverige få möjlighet till jobb och studier.

Genom workshops och föreläsningar har tjejerna förklarat allt detta till flera kvinnor på de olika boenden som finns i länet. Nu väljer länsstyrelsen i Halland att stötta detta och ser det som ett pilotprojekt som kan komma att användas på fler ställen i landet. 

– Det är tydligt inriktat mot kvinnor som vi vet har en längre väg in på arbetsmarknaden. Därför är detta ett viktigt fokus där kvinnor får en god samhällsinformation där man också kan prata om jämställdhetsfrågor. Detta är en bra insats som vi tror kan utvecklas och spridas till fler ställen, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på länstyrelsen i Halland.