Nässjö

Personal under utbildning gav fel diagnos - kritiseras av IVO

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Nässjö får kritik av inspektionen för vård och omsorg efter att ett barn fått fel diagnos.

IVO konstaterar att utredningen på BUP gjordes av personal som var under utbildning, och även om det fanns handledning blev utredningen inte korrekt gjord. Det ledde i sin tur till att fel diagnos skrevs in i barnets journal.

Föräldrarna krävde en ny utredning som gav ett annat resultat, och den felaktiga diagnosen är nu borttagen ur journalen.

Efter det som hänt har BUP i Nässjö ändrat sina rutiner och IVO avslutar ärendet.