Världsautismdagen sprider kunskap om funktionsnedsättning

1:19 min

Den andra april uppmärksammas världsautismdagen på flera orter i landet.

Maria Sandberg är ledamot i autism och aspergerförbundets riksstyrelse. Hon menar att det råder stor okunskap kring funktionsnedsättningen.

- Det är en osynlig funktionsnedsättning, men ju mer folk vet vad det handlar om desto lättare blir det för dom att fungera i samhället.