Blåstången är på väg tillbaka!

Bestånden av blåstång längs södra Gästrikekusten återhämtar sig efter att av okända skäl ha kollapsat 2010. Det visar en färsk rapport från de inventeringar som Länsstyrelsen i Gävleborg regelbundet låter genomföra.

För några år sedan, 2010, observerades en kraftig minskning av både blåstång och smaltång längs södra Gästrikekusten, Orsaken till den förändringen har inte klarlagts, men nu har arterna alltså glädjande börjat växa till sig igen.

Sedan 2002 undersöker länsstyrelsen bottenvegetationen vartannat år, eftersom särskilt blåstång är en väldigt viktig grundresurs för det mesta som lever i havet.

Under sensommaren 2016 är det dags för nästa inventering, vilket ger möjlighet att utvärdera om den positiva utvecklingen för bottenvegetationen längs länets kust håller i sig.