FI backar om amortering på tilläggslån

1:26 min

Finansinspektionen backar från delar av sitt ursprungliga förslag om hur amorteringskravet ska se ut. Det gäller de tilläggslån som hushåll tar för att till exempel låna till renoveringar. Dessa ska amorteras på 10 år, säger inspektionens chef Erik Thedéen i dag.

– Det där kommer vi att revidera, vi har lyssnat på den kritik som har kommit. Det blir en extremt kort amorteringstid. Det är inte rimligt och det har flera remissinstanser påpekat. Så därför kommer vi att lägga en schablon och säga att tilläggslån av det slaget ska ha 10 års amorteringstid, säger Erik Thedéen.

I Finansinspektionens första förslag skulle amorteringen på ett tilläggslån beräknas på hela bolånet, tilläggslånet och det ursprungliga bolånet.

Det skulle ha inneburit en återbetalningstid på ett par-tre år i värsta fall. Sett ur det perspektivet är en amorteringstid på 10 år en klar förbättring för låntagarna, säger finansinspektionens chef Erik Thedéen.

– Det är en väsentlig lättnad mot det ursprungliga förslaget, för då skulle amorteringstakten vara väsentligt högre. Så det är i alla fall det förslaget vi arbetar efter och det förslag som tas senare i vår av vår styrelse.

Kravet att alla nya bolån ska amorteras införs den 1 juni i år, med argumentet att svenska hushåll är oroväckande högt belånade.

Finansinspektionen kan tänka sig lättnader i amorteringskravet i framtiden - om ekonomin behöver det.

– Jag tänker att man ska kunna göra det, men man ska nog vara ganska trögrörlig. Jag tror inte att vi ska vara hyperaktiva att ändra de här parametrarna. Utan de ska vara ganska beständiga. Men går vi in i en kraftig lågkonjunktur kanske vi vill stimulera kreditgivning, bankerna kanske stramar åt för mycket.