Infarkt-risk kan sänkas hos hjärtfriska med behandling

1:54 min

Människor utan tidigare hjärt- och kärlproblem kan minska risken att drabbas om de äter förebyggande läkemedel som sänker blodtryck och blodfetter.

Det visar nya studier som i dag presenteras vid en amerikansk hjärtkongress och i tidskriften New England Journal of Medicine.

Nu väntas en debatt om huruvida personer utan symptom ändå bör ta läkemedel i förebyggande syfte.

– De här studierna visar att framförallt när man sänker kolesterolvärdena så minskar risken signifikant för framtida hjärtinfarkter och stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar, säger docent Claes Held vid Uppsala kliniska forskningscentrum som har lett den svenska delen av studien.

De 12 000 hjärtfriska personer som deltog i studierna fick antingen läkemedel som sänker blodtrycket, blodfetterna eller en kombination av båda. Resultaten visar att risken för hjärt- kärlproblem minskade mest i gruppen som fick båda medicinerna; den sjönk ungefär 30 procent.

Slutsatsen är att personer som har en lite förhöjd risk, till exempel för att man röker eller är överviktig, så kan det löna sig att medicinera, trots att man inte tidigare haft hjärtproblem. Men redan i dag råder delade meningar om människor utan symptom på sjukdom, bör äta medicin. Det gör att man kan vänta sig en livlig debatt, enligt Claes Held. 

– Jag tror att det kommer att vålla mycket diskussion och det är jättebra att det sker, för det är inte alls självklart hur man ska göra när man ska minska risken hos friska, säger han. 

Den här studien kommer också att bli ett viktigt underlag för framtida riktlinjer för hur man ska behandla i förebyggande syfte.

– Jag tror att den här studien kommer att få stor betydelse och diskuteras mycket framöver, framhåller Claes Held.

Till det bidrar också att den publiceras i en av den medicinska forskarvärldens högst rankade tidskrifter, New England Journal of Medicine. Och eftersom sjukdomar i hjärta och kärl är så vanligt i världen, så har resultaten också stor betydelse för den globala hälsan.

– Om man skulle behandla väldigt många individer i världen som har de här riskfaktorerna men ingen känd hjärtsjukdom, så skulle man kunna förhindra miljontals hjärtinfarkter och andra hjärt-kärlsjukdomar, så det kan få väldigt stor effekt ur ett populationsperspektiv, avslutar Claes Held.