Fjärilsexperter på Nordens Ark söker nya arter

1:02 min

Tre av sveriges främsta fjärilsexperter finns just nu på  Nordens Ark för att inventera fjärilar som fångats under förra året.

– Inventeringen pågår i flera omgångar och helt klara blir vi inte förrän om några månader, säger Sverker Thoresson på Nordens Ark.

Fjärilarna har fångats i så kallade ljusfällor under förra året. Totalt har man hittat drygt 900 fjärilsarter under de fyra år projektet pågått. En del av dem har inte tidigare varit kända på Västkusten och i Bohuslän.

– Det är klimatförändringar som gör att nya arter dyker upp. Men vårt fokus är inte främst att hitta nya arter utan att inventera vilka fjärilar som finns på Nordens Arks område.