Dramatisk omkörningsolycka på E16

En person skadades allvarligt vid en olycka mellan två personbilar på E16 i höjd med Nybo mellan Valbo och Gävle strax efter klockan sju på söndagsmorgonen. Olyckan skedde vid omkörning av en buss som dock kunde undvika att bli inblandad.

Enligt Gästrike räddningstjänst skedde olyckan när en bil i riktning mot Gävle körde om en buss. Av okänd anledning fick bilen ett kast, studsade in mitträcket och blev sedan påkörd i sidan av en bakomvarande bil. Bussen ska däremot ha lyckats undvika att bli inblandad i olyckan.

Den allvarligt skadade har förts till sjukhus, alla övriga rapporteras oskadda.

Olyckan som till en början rubricerades som en bussolycka orsakade stort räddningspådrag och totalt stopp i trafiken tills dess att ett körfält på nytt kunde öppnas igen.