Kritik: Missvisande uppgifter om narkotika och dödsfall

1:59 min

Allt fler svenskar dör av narkotika, men Socialstyrelsen tonar ner ökningen på ett missvisande sätt. Det hävdar tre forskare på DN Debatt. Det är upprörande och mycket allvarligt, säger Anna Fugelstad. Hon är doktor vid Karolinska institutet och en av artikelförfattarna.

– De här siffrorna är så entydiga. Jag har svårt att förstå att man inte ser det, säger Anna Fugelstad.

Antalet personer som dör av narkotika har fördubblats på tio år och bara mellan 2013 och 2014 ökade dödsfallen med 30 procent. Och siffrorna är Anna Fugelstad och de andra kritiska forskarna överens om med Socialstyrelsen.

Men Socialstyrelsen säger ändå det inte behöver vara en riktig ökning. Siffrorna kan nämligen förklaras med att fler fall fångas upp av förfinade mätmetoder.

Fel, tycker Anna Fugelstad, eftersom flera olika register visar på samma trend. Själv har hon mest tittat på ett register som använder sig av rättskemiska analyser.

– Där har man gjort på samma sätt under hela perioden.

Men varför skulle Socialstyrelsen vilja tona ned det här?

– Det har jag väldigt svårt att förstå, för jag tycker att det här är väldigt allvarligt, säger hon.

Socialstyrelsen står ändå fast vid att ökningen framförallt kan förklaras med nya mätmetoder. Det säger Mona Heurgren som är avdelningschef för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen.

– I och med att det är så komplext, om en person dör, när ska man kalla det för narkotikarelaterat och när ska man kalla det för självmord eller olyckshändelse.

Mona Heurgren är förvånad över kritiken.

– För oss låter det väldigt märkligt. Den här rapporteringen vi har gjort har istället varit ett försök att öppna upp så mycket som möjligt. Den har gjorts mer transparent än den någonsin har varit. Att vi säger att det finns många olika orsaker till narkotikadöden betyder inte att man tonar ned utan tvärtom.

Men är inte siffrorna i sig oroande?

– Absolut. Alla som dör av narkotika är oerhört oroande. Det som vi försöker bidra med här, är för att skapa bättre kunskap och bättre förståelse för vilka personer som råkar ut för det här och vad man då kan göra för att hjälpa dem, säger Mona Heurgren.

2014 dog 765 personer i Sverige av narkotika, enligt dödsorsaksregistret.