Brott och straff

Polisen i Jämtland kritiseras

Justitiekanslern, JK, kritiserar polisen i Jämtland för långsamma utredningar. Framför allt ärenden som rör ekonomisk brottslighet.

I två fall hann brotten till och med preskriberas innan de utreddes.

JK gjorde en inspektion hos Åklagarkammaren i Östersund i april förra året.

Då upptäckte JK att det dröjde uppemot två och ett halvt år innan polisen att vidtog några utredningsåtgärder - trots att åklagarna skickat ett stort antal påminnelser.

Polisen å sin sida menar att den långsamma handläggningen berodde på att polisen genomförde en stor omorganisation under tiden och att det rådde brist på ekobrottsutredare.