Region Jönköpings län

(V) vill utreda sjukresor

Vänsterpartiet tycker att det är dags att utreda hur sjukresorna i länet, och vill till exempel göra det möjligt att ta med husdjur.

Hur fungerar egentligen våra sjukresor? Den frågan ställer Vänsterpartiet i en motion till regionfullmäktige. Partiet menar att det är dags för en fördjupad utredning om resorna, för att ta reda på vad som behöver göras för att uppfylla patienternas behov.

Vänsterpartiet vill att utredningen ska titta på samkörningar, tidsaspekter och möjligheten att ta med vissa husdjur bland annat, men också hur transporter och boende fungerar för de som behöver söka vård i andra regioner.