Miljöforskare tycker att vi kan dricka renat avloppsvatten

1:04 min

Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet, är kritisk mot satsningen på avsaltning på Gotland. Bästa lösningen vore att rena avloppsvatten, tycker han.

Christian Baresel jobbar som forskare på IVL Svenska Miljöforskningsinstitutet, ett numera stiftelseägt bolag som ägnar sig åt miljöteknikforskning och konsultuppdrag i samarbete med staten och näringslivet. 

Just rening av avloppsvatten är Christian Baresels expertområde. I Stockholm leder han verksamheten vid forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk, där just moderna metoder att rena avloppsvatten testas och studeras i samarbete med KTH och internationella forskare.

Det finns många områden i världen med brist på vatten, det finns - som Region Gotland påpekat - många ställen där renat havsvatten används till dricksvatten. Men det finns många nackdelar och negativa följdverkningar av sådana havsvattenreningsanläggningar, säger Christian Baresel. Grundproblemet som måste åtgärdas är att Gotland har för låga grundvattennivåer - det löser man inte genom att avsalta havsvatten: då åtgärdar vi bara symptomen, inte sjukdomen: det för låga grundvattnet.
Visst kan Gotland använda avsaltat havsvatten - som komplement, men att bygga vidare på havsvattenrening som problemets huvudlösning vore fel, säger Christian Baresel.

Det bästa vore att så långt möjligt använda samma vatten hela tiden på Gotland, anser Christian Baresel. Uppmuntra till exempel husägare att ha torrtoalett till exempel, istället för spolvarianten. Om Region Gotland uppmuntrade till att använda torrtoaletter genom att godkänna dom i nybyggda hus, alternativt kräva snålspolande toaletter, eller sänka taxor för dom som använder regnvatten till toan eller andra vattensnåla lösningar - då vore mycket vunnet, enligt Christian Baresel.

Bästa lösningen vore att rena avloppsvatten. Det är inte några problem med vattenkvaliteten, men det är svårare att övertyga folk om ett sådant system och det krävs flera säkerhetsåtgärder, säger Christian Baresel.