Döttrar drar tyngsta lasset i anhörigvården

2:07 min

Trots att gotlänningarna lever allt längre och de gamla blir allt fler har var tredje plats på äldreboende försvunnit sedan år 2000. Istället står ofta vuxna döttrar för omsorgen, enligt forskaren Petra Ulmanen.

På femton år har var tredje plats på äldreboende försvunnit på Gotland, visar statistik från Socialstyrelsen som P4 Gotland gått igenom.

Enligt Petra Ulmanen, doktor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har det lett till att allt fler anhöriga står för den vård som samhället tidigare stod för - och det tyngsta lasset dras ofta av vuxna döttrar.

– Anhörigomsorgen har blivit vanligare för äldre person ända sedan 1980-talet. Hjälpen från barnen och andra närstående utanför hushållet har ökat succesivt i takt med att äldreomsorgen har minskat. Det är en väldigt tydlig ökning.

Petra Ulmanen presenterade i höstas sin avhandling vid Stockholms universitet. Hon ser ett tydligt samband mellan det minskade antalet platser på landets äldreboenden, och det faktum att anhöriga står för en allt större del av äldreomsorgen.

Ewa Hansson jobbar på Region Gotlands anhörigstöd - en verksamhet som kommer i kontakt med allt fler gotlänningar som vårdar en anhörig.

– Visst har trycket ökat, det har det ju såklart, säger hon.

Ofta handlar det om vuxna barn som tar hand om en förälder.

– Det är tufft för många. Jag ska kunna komma ifrån mitt jobb och jag måste ha en arbetsgivare som godtar det här. Och jag får många gånger kanske plocka av mina semesterdagar, mina ledighetsdagar, säger Ewa Hansson.

Även om det är lika många söner som döttrar som hjälper sina föräldrar, så är det döttrarna som drar det tyngsta lasset, visar Petra Ulmanens forskning:

– Döttrarnas välbefinnande påverkas negativt mycket mer än sönernas och deras möjligheter att fokusera på arbetet och deras möjligheter att jobba över huvud taget påverkas.

Ett mönster som går igen även på Gotland, konstaterar Ewa Hansson:

– Det är vuxna döttrar som ger den största hjälpen. Sönerna ger mer den praktiska hjälpen, så ser vi att det fungerar.

42 procent av svenskarna i medelåldern vårdar en närstående minst en gång i månaden. Hur många gotlänningar som gör det, finns det inga siffror på.

– Det finns ju ett mörkertal såklart, det finns ju många som inte vi känner till. Vi måste få hjälp med att tala om att det finns ett anhörigstöd. Får vi inte det så kan vi inte göra nånting, säger Ewa Hansson.

I kväll (5 april) hålls en öppen samtalskväll på anhörigcentret i Visby, Gråbo torg. I morgon (onsdag 6 april) är det samtalskväll på anhörigcentret Kupan i Fårösund och tisdag den 19 april på Kupan i Hemse.