Behandling av hästars tänder kritiseras av veterinärer

2:58 min

Arton veterinärer på Gotland uppmärksammar länsveterinären Agneta Karlsson Norström på att det kan röra sig om ett brott mot djurskyddslagen när hästar får tandbehandling.

- Vi har inte tillsynen och vi har inte fått in någon anmälan från någon djurägare att deras djur blivit skadat. Då står vi där bakbundna och kan inget göra, säger Agneta Karlsson Norström.

Veterinärerna upplyser länsveterinären om att så kallade "hästtandtekniker" kommit till Gotland vid ett flertal tillfällen för att utföra tandbehandlingar på hästar.

"Får de ge lugnande medel (injektion eller munhålgel) till häst innan undersökning med munöppnare och i samband med åtgärder med slipmaskin", är en av de frågor som ställs liksom frågor om utdragning av så kallade "vargtänder"; extratänder utan funktion, som hästar kan få problem av.

Veterinärerna vill veta om länsveterinären ser utdragna vargtänder som ett kirurgiskt ingrepp och de vill veta vem som har det slutgiltiga ansvaret för djurskyddet om felbehandling sker.

Men länsveterinären Agneta Karlsson Norström säger att hon inte har ansvaret för tillsyn av andra än djurhälsopersonal, till exempel veterinärer.

Legitimerade tandläkaren Torbjörn Lundström förstår de arton veterinärernas larm om hästtänder.

- Om man skulle önska något av länsveterinären så är det att åtminstone informera hästägare om att de faktiskt inte har rätt att anlita folk för den typ av behandlingar som visas på hemsidan.

De arton veterinärer som tillsammans satt sina namn på ett brev till länsveterinären uppger att de är en majoritet av de hästpraktiserande veterinärerna på Gotland. De ställer ett knippe frågor om den svenska djurskyddslagstiftningen. De skriver att de ofta får frågor från hästägare om tandbehandlingar på hästar - behandlingar som utförs av en person som kallar sig "utbildad hästtandtekniker", med utbildning från USA.

Veterinärerna uppger att det "vid flertalet tillfällen de senaste åren" kommit så kallade hästtandtekniker till Gotland och nu vill de att länsveterinären ger besked om vad en sådan person egentligen får utföra för typ av behandlingar. Frågorna föranledda, vet P4 Gotland, också av vad veterinärerna spanat in på hemsida och facebooksida tillhörande just en hästtandtekniker.

Frågorna till länsveterinären är snarast av retorisk karaktär; för veterinärer vet att det enligt Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård finns ett "behandlingsförbud". Lagen reglerar vad man inte får göra om man inte tillhör djurhälsopersonalen; alltså den krets dit veterinärer, legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare och andra som har skyddade yrkestitlar hör.

Det här behandlingsförbudet innebär att man inte får utföra operativa ingrepp, ge injektioner eller behandla djur som har fått lugnande medel eller är sövda, utan att vara djurhälsopersonal, enligt statens regler och definitioner. (SJVFS 2009:83)

Att dra ut hästtänder är ett operativt ingrepp som alltså en så kallad hästtandtekniker inte får göra. Men trots att 18 veterinärer med sina frågor flaggar för att det kan röra sig om misstänkt brott mot djurskyddslagen när hästtandtekniker utför behandlingar, så säger länsveterinären Agneta Karlsson Norström att hon är bakbunden. Hon säger att hon bara har tillsyn över de som är djurhälsopersonal - inte över de som inte är det. Så vem utövar då tillsynen på en som kallar sig hästtandtekniker?

- De står inte under någon tillsyn alls. De står utanför och får ha sina egna försäkringar och får bara göra vissa saker.

Länsveterinären säger att det ju finns behandlingar som en person som kallar sig hästtandtekniker får göra - raspa tänderna på en fullt vaken häst till exempel.

Om de 18 veterinärerna trodde att länsveterinären skulle rycka ut och kanske försöka stoppa hästtandteknikern, så trodde de fel.

- Bilderna säger inte så mycket. Om man ska anmäla någonting till åtal så ställer man ju frågan Vad är det för häst, när är bilden tagen, var, vem har gjort det här? Man kan inte gå vidare på det här materialet, säger länsveterinären. 

Veterinärer som P4 Gotland talat med vill inte medverka på band. Vi har talat med en av de hästtandtekniker som utfört behandlingar på Gotland och som tillbakavisar kritiken och anser att hon inte gjort något hon inte får.