Skåne

Sjukhus olika bra på stöd efter hjärtinfarkt

3:44 min

Skånska sjukhus är olika bra på att få patienter som drabbats av hjärtinfarkt att ändra sina levnadsvanor, vilket är viktigt för att minska risken för nya hjärtinfarkter. Skånes universitetssjukhus lyckas bäst, och i botten hamnar lasarettet i Helsingborg. 

68-årige Willy Hansson fick en hjärtinfarkt för ett och ett halvt år sedan och har fått mycket hjälp av personalen på SUS.

– All information som jag har fått innebär att man ska äta bättre och motionera mer regelbundet. Innan gjorde jag det intensivt två dagar i veckan, men nu rör jag mig varje dag. Jag äter mer grönsaker och kör ett sjukgymnastikprogram två gånger i veckan, säger han.

Tror du att du hade varit aktiv på det här sättet i dag, om du inte hade fått den här hjälpen från sjukhuset?
– Absolut inte. Det var de som fick igång mig.

Det var i augusti 2014 under Malmöfestivalen som Willy Hansson fick ont i bröstet. Efter ett par vändor till sjukhuset konstaterade läkarna att han fått en hjärtinfarkt, men det var svårt för honom att förstå.

– Jag tänkte att man dör, om man får hjärtinfarkt. Det var omöjligt att tänka sig, men läkarna sa att jag fått det. Jag fick acceptera det, även om det var svårt med tanke på att jag varit fysiskt aktiv större delen av mitt liv och sprungit flera Brolopp och millopp, säger Willy Hansson.

Efter hjärtinfarkten fick han genomgå två operationer, och han är tacksam över den hjälp han fått, både av dem som opererade honom och dem som tagit hand om honom efteråt, framför allt hjärtsjuksköterska och sjukgymnaster.

Willy Hansson fick delta i ett sex veckor långt träningsprogram och fick även råd om hur han borde ändra kosten.

– Tidigare åt jag knappt några grönsaker alls, och fisk var inte så gott, utan det skulle vara en ordentlig biff med sås. Nu äter jag fisk minst tre dagar i veckan och minst ett halvt kilo frukt och grönt om dagen.

Hjärtinfarktsvården i Sverige följs varje år upp genom ett kvalitetsregister, där både det akuta omhändertagandet och det förebyggande arbetet efteråt mäts. Vad det gäller arbetet efteråt för att minska risken för en ny infarkt är det stora skillnader mellan sjukhusen, även inom Skåne. Förutom fysisk aktivitet handlar det om blodfetts- och blodtrycksbehandling och om att få patienter att sluta röka.

37 procent av SUS hjärtinfarktspatienter förra året var både rökfria, fysiskt aktiva och hade bra värden för kolesterol och blodtryck. I Helsingborg var det bara tre procent av patienterna.

För Willy Hansson var stödet från vårdpersonalen avgörande. Han var även med i ett projekt på SUS, där ett program i datorn hjälpte honom.

– Det innebar att jag varje dag skulle gå in och notera hur mycket frukt och grönsaker jag ätit, hur mycket jag motionerat, om jag tagit mina mediciner rätt, om jag rökt eller ätit godis. Då fick man en koll på om jag hade skött mig, säger Willy Hansson.

–  Man tvingades tänka efter, och det var fantastiskt.

I dag äter han medicin mot högt blodtryck och högt kolesterol, och han har även slutat snusa. För en del patienter är det svårt att ändra livsstil, trots sjukvårdens insatser, men för Willy Hansson var det självklart att lyssna på vårdpersonalen.

– Jag följer naturligtvis deras råd. Jag vill ju leva, och då måste jag försöka sköta mig på ett bättre sätt än före infarkten. Det är inte alls svårt utan jättelätt.