JO kritiserar sjukhuset i Västerås efter rymningar

Justitieombudsmannen, JO, riktar nu kritik mot Västerås sjukhus efter att en tvångsvårdad patient lyckats rymma två gånger.

Det var i november 2014 som en patient som tvångsomhändertagits för att få missbruksvård rymde från sjukhuset två dagar i rad.

Det JO kritiserar är att mannen inte hindrats från att rymma en andra gång.