Göteborgs spårvägar överklagar vitesföreläggande

Göteborgs spårvägar överklagar det vitesföreläggande på en halv miljon från Arbetsmiljöverket.

Efter att förarhytterna var för kalla på de italienska spårvagnarna fick Göteborgs spårvägar tidigare i år ett vitesföreläggande på en halv miljon kronor från Arbetsmiljöverket om det inte åtgärdades innan november.

Nu överklagar bolaget beslutet och vill skjuta upp det tills i mars näst år.

Anledningen är att det blir svårt att hinna åtgärda kalldrag från golvet i tid och i övrigt menar de att mycket redan redan gjorts när det gäller förarklimatet.

Det var vid en inspektion i oktober förra året som Arbetsmiljöverket konstaterade att om temperaturen utomhus var sex plusgrader var golvtemperaturen i förarhytten i stort sett densamma på de italienska spårvagnarna.