Ensamkommande flyttas runt i länet

Sex av tio ensamkommande barn som kom till Stockholms län förra året placerades utanför de kommuner som skulle ansvara för dem. Nu vill flera kommuner placera om barnen till den egna kommunen.

Det ska till stor del bero på bristen på bostäder och att många barn kommit till Sverige på kort tid, visar en rapport från Kommunförbundet Stockholms län, som Svenska Dagbladet tagit del av.

Men nu vill flera kommuner placera om barnen till den egna kommunen, eftersom det är den anvisade kommunen som har ansvar för barnet och det blir lättare att se till barnens rättigheter.