Lugnare än väntat i Norra länken

1:51 min

Det förväntade stöket uteblev när tunnlarna som ansluter Essingeleden med Norra länken öppnades för trafik. Däremot var trafikanterna förvirrade och köerna tidvis långa.

När P4 Stockholms reporter provkör sträckan uppmanas förvirrade trafikanter att läsa skyltarna.

– Jag är på väg in i den nya Hagatunneln här borta vid Nortull. Då ska man komma till E4:an norrut. Här har vi skyltar och jag byter fil, säger Anders Hildemar Ohlsson och sätter på bilens blinkers.

Inne i tunneln kan bilisterna se konst av stockholmaren Ernst Billgren, Öppna landskap.

– De far förbi just nu - en studie i skogar, sjöar och ängar i gröna nyanser.

Anders Hildemar Ohlsson kommer slutligen upp vid Solna tingshus, Hagaparken och Karolinska universitetssjukhuset.

Senaste trafikläget hos Trafikredaktionen.