Forskare förklarar fiskens "fighting spirit"

Nu har forskare för första gången identifierat två olika delar i ett område i hjärnan hos zebrafisk, som antingen är knutet till upplevelsen av att vinna eller att förlora en konflikt.

Genom att först låta fiskarna slåss och sen avliva och dissekera dem, kunde man se vilken del som varit mest aktiv.

Man vet sedan tidigare att vinnande fiskar tenderar att fortsätta vinna, medan förlorande fiskar oftast fortsätter att förlora. Men när man stängde av de här olika områdena i hjärnan på levande fiskar, så försvann det här fenomenet.

Upptäckten kan vara viktig för att få bättre förståelse för hur hackordningar utvecklas hos sociala djur, men kan också få betydelse inom medicinsk forskning, eftersom de här delarna av fiskars hjärna påminner mycket om liknande delar i vår egen, säger forskarna.

Källa: Ming-Yi Chou et al. Social Conflict resolution regulated by two dorsal habenular subregions in zebrafish. DOI: 10.1126/science.aac4858