Kronoberg

Mindre mat för älg och rådjur

Länsstyrelsen slår larm om att tillgången av mat för älg och rådjur just nu snabbt försämras.

De hade ju mycket att äta under flera år efter stormen Gudrun 2005 då ungskogen tiodubblades.

Men nu har de här unga träden börjat växa upp och fungerar inte längre som mat för de här djuren.

– I stora delar av Kronobergs län minskar arealerna ungskog med mer än 80 procent. Minskningen av foderarealerna är alarmerande, eftersom det redan idag är ett hårt betestryck, framförallt på tall. Det måste sättas betydligt mer tall samtidigt som älg- och rådjursstammarna måste minska, säger Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen konstaterar också att det finns stora betesskador på rönn, tall, sälg, asp och ek.