Dekaler ska rädda motorcyklister

2:57 min

Varje år omkommer mellan 50 och 100 mc-förare, mopedister och cyklister. Genom två miljoner dekaler som fästs på t.ex. instrumentpanelen ska nu bilförarna påminnas om att titta extra noga efter oskyddade trafikanter.

Det är Sveriges Motorcyklister, SMC, tillsammans med Motormännen som skickar ut dekalerna till alla deras medlemmar.

Dekalerna föreställer varningstrianglar med cyklar och motorcyklar och ska fästas på instrumentbrädan eller någon annanstans i bilen där föraren lätt kan se dem.

– Tanken är ju att det här ska spridas och göra bilförarna mer uppmärksamma på motorcyklister. Det handlar trots allt om liv och död, säger Jan Richardsson, ordförande för SMC i Västra Götaland. 

Nästan hälften av alla olyckor med motorcyklister är kollisioner där bilister råkar köra på motorcyklisterna, och bristande uppmärksamhet är en av den vanligaste anledningarna.