Kjell Åke Hansson:

Det fria ordet 250 år - men hur länge blir det fritt?

6:39 min

Är yttrandefriheten i Sverige hotad? Ja, skulle jag vilja påstå. Den är hotad, på en rad olika sätt. I Sverige har vi visserligen världens äldsta lag om tryckfrihet, men vår rätt att säga och skriva vad vi vill är inte huggen i sten - den rätten måste oavbrutet försvaras.

Inte minst idag, när trakasserier, våld och hot mot redaktioner, bloggare och debattörer växer även i Sverige och mot svenska journalister.

Men det är inte bara vi på radion eller andra journalister som bör vara oroliga när yttrandefriheten hotas. Det är framförallt du som lyssnar, läser och tittar. Det är egentligen för dig som det fria ordet finns till.

Själva poängen med vår grundlagsskyddade yttrandefrihet är att vi alla ska kunna välja att läsa, lyssna och ta del av det som publiceras på olika håll. Det är en av de viktigaste demokratifrågorna. Ju mer fakta och information vi kan ta in från olika håll, desto lättare får vi att förstå vad som händer i vår omvärld.

På nätet har det sen några år drivits en ihärdig argumentation mot traditionella medier som Sveriges Radio, Sveriges Television och dagspressen. ”Gammelmedia” tiger om fakta, har det hetat, och de enda som berättar hela sanningen sägs vara de alternativa nätforum, som ofta har invandrarfientliga och extrema tonlägen.

Men researchföretaget Ipsos undersökning förra veckan om allmänhetens förtroende för svenska medier blev ett rejält bakslag för ”alternativsajterna”.

Allmänhetens förtroende för de traditionella medierna är nämligen obrutet väldigt högt. Allra högst förtroende har Sveriges Radio och Sveriges Television. Enligt undersökningen är detta förtroende oändligt mycket större än för de så kallade alternativsajterna.

Förklaringen är egentligen enkel.

Det handlar om journalistik och yrkesskicklighet. Det handlar om vårt uppdrag att vara public service. Så länge som vi i de vanliga medierna ägnar oss åt god journalistik och skildrar verkligheten ur många, olika perspektiv - så länge kommer förtroendet för oss också att vara mycket högt.

Ett färskt exempel fick vi i går, när hundratals journalister från etablerade media över hela världen nystade upp nyheten om de så kallade Panama-dokumenten, med avslöjande av hur enorma summor pengar gömts undan i olika brevlådeföretag.

Vi människor behöver helt enkelt berättelser som går att lita på.

Det finns också andra aspekter på yttrandefriheten. Om den ska få ett verkligt innehåll även i framtiden, så måste vi se till att barn och vuxna tränar sig i att läsa och skriva. De senaste tio åren har läsförståelsen sjunkit i den svenska skolan. Var femte svensk elev når idag inte ens upp till en "grundläggande nivå" i läsning, enligt Skolverket.

Det fria ordets överlevnad handlar också om det, att kunna läsa och skriva. Det är i hög grad en demokratisk fråga och en fråga om vilka som till slut får nytta av den yttrandefrihet som vi fortfarande tar för självklar i Sverige.

Bland annat detta kommer vi att prata om under vår heldagssändning om det fria ordet nu på onsdag 6 april, mellan 09.00-18.00 på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen i Göteborg.

Välkommen dit du också med dina synpunkter och funderingar.