Efterlyser särskild astma- och allergimottagning i Gävleborg

0:57 min

Vården för alla som är allergiska och speciellt för vuxna har visat sig vara rätt dålig i Gävleborg. Det har Astma- och allergiförbundet region Mellannorrland kommit fram till. Och Anette Torvidsson i Alfta, som har gjort undersökningen, vill ha en särskild astma- och allergimottagning i länet.

Undersökningen visade att runt 90 procent av de som svarade i enkäten efterlyser en särskild astma- och allergimottagning i Gävleborg.

- Vi vill ha en mottagning som ser till hela perspektivet av sjukdomen. Där man kan få hjälp av allergolog, allergisköterska, dermatolog som tar hand om hudproblemen, en dietist som kan om födoämnes-allergier till exempel, och en sjukgymnast som kan lära oss att andas rätt sätt när man har svår astma, säger Anette Torvidsson.

I dag får man alltså springa emellan olika avdelningar, läkare och kompetenser?

- Ja, och en annan sak är att jag upplever att man har alldeles för lite tid avsatt för våra frågor. Astma och allergi ökar hela tiden och vi blir fler och fler som har de problemen och därför måste ju vårdtiden också öka för våra patienter eller medlemmar, säger Anette Torvidsson, kanslist på Astma- och allergiförbundet i region Mellannorrland.