Skolchefen om sjukfrånvaron i förskolan: Det är en allvarlig situation

2:54 min

Kommunen ser allvarligt på den stigande sjukfrånvaron på Faluns kommunala förskolor. Det säger Jonatan Block, skolchef i Falun.


Anställda inom förskolan mår sämre och sämre, enligt sjukfrånvarosiffror från Falu kommun. Många vittnar om tryck över bröstet, brist på empati inför barnen och attitydproblem anställda emellan.

På tre år har sjukfrånvaron ökat med en procentenhet till 7,4 procent.

– Det är en allvarlig situation. Vi ser att sjukskrivningarna har ökat de senare åren och det är i och för sig något som händer i hela samhället just nu, men det vi har ansvar för ska vi ta ansvar för.

Det säger Jonatan Block, skolchef i Falu kommun och därför har kommunen låtit utreda vilka orsaker som ligger bakom sjukskrivningarna. 

– Det skiljer väldigt mycket mellan olika förskolor. Vi kan också se att den stora ökningen tror vi än så länge beror på orsaker som inte är arbetsrelaterade.

Vi har en åldrande kår och andra sjukdomar som inte är kopplade till jobbet

Här skiljer sig alltså skolchefens analys från Lärarförbundets som menar att stress på arbetsplatsen ligger bakom den ökade sjukfrånvaron.

– Vi har en åldrande kår och andra sjukdomar än som är kopplade till jobbet, säger Jonatan Block.

Men har erkänner ändå att stressen kan spela en viss roll.

– Vi kan se att upplevd stress finns och på vissa håll ökar den också.

Ansvaret för att ta i tu med stressen på förskolorna lägger han på respektive förskolechef.

– Det är jätteviktigt att varje chef håller koll på vilka stressiga moment som finns och hur det ser ut på arbetsplatsen.