افشای فرار شرکت های بزرگ سوئد از پرداخت مالیات

2:19 min

با افشای یکی از بزرگ‌ترین تقلب‌های مالی درجهان که خبر آن شب گذشته منتشرشد، مشارکت حدود ۴٠٠ شرکت و مدیران ارشد بخش صنعت و تجارت سوئد نیز دراین ماجرا مطرح شد. دراین خبرآمده است که این شرکت ها که شرکت های صندوق پست نام گرفته اند، با کمک بانک نوردیا و ازطریق یک شرکت حقوقی در کشور پاناما موفق به پنهان کردن دارایی های خود و فرار از پرداخت مالیات شده‌اند.

 این ماجرا که «اسناد پاناما» نام گرفته و شب گذشته افشاشد، از مدتی پیش توسط ژورنالیست‌هایی از چند کشور مختلف مورد واکاوی و بررسی قرارگرفته‌ بود. آنها درمجموع یازده و نیم میلیون سند به دست آورده و منتشرکرده اند که نشان می‌دهد چگونه شرکت حقوقی Mossack Fonseca در پاناما به شرکت‌ ها و بانک های بزرگ و نیز شخصیت های سیاسی مانند پادشاه عربستان سعودی، رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر ایسلند و نیز چهره های ورزشی مانند لیونل مسی کمک کرده است تا پول های خود را در پاناما و کشورهای دیگر که بهشت های مالیاتی برای ثروتمندان شناخته می شوند، پنهان کنند.
مشارکت بانک نوردیا دراین ماجرا برای نخستین بار توسط تلویزیون سوئد افشاشد و اینک روزنامه افتون بلادت در گفتگویی با خبرنگار تلویزیون سوئد، یوآکیم دیوِرمارک اطلاعات بیشتری را دراین زمینه منتشرکرده است. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک نوردیا به شرکت‌ های بزرگ و مشتری های پولدار خود با همکاری شرکت حقوقی مُسَک فوُنسِکا در پاناما کمک کرده است تا پول های خود را به پاناما منتقل کنند و از دادن مالیات بگریزند. ماگنوس نِلین، رئیس روابط عمومی این بانک اعلام کرده است که از سال ٢٠٠۹ تمام سیستم نقل و انتقال پول دراین بانک را پاک سازی کرده تا از انجام این گونه عملیات مشکوک جلوگیری کند، اما باتوجه به اسناد منتشرشده، بانک نوردیا در سال های پس از ٢٠٠۹ نیز دراین ماجرا مشارکت داشته است. به گزارش برنامه تلویزیونی «ماموریت: کند و کاو» بانک نوردیا، پول ٣٠٠ تا ۴٠٠ نفر و شرکت سوئدی را به حساب هایی با نام شرکت های صندوق پست در پاناما منتقل کرده و درمیان ١۴٠٠٠ بانک در سراسر جهان که دراین ماجرا شریک هستند درردیف هفتم قراردارد. با پخش این برنامه در روزچهارشنبه، اطلاعات بیشتری دراین زمینه منتشرمی شود. ماگدالنا اندرشون، وزیردارایی سوئد، مشارکت بانک نوردیا را دراین ماجرا موردانتقادقرارداده است.  
اینک اداره مالیات و سازمان بازرسی مالی کشور، بررسی این ماجرا را آغازکرده اند تا مشخص شود که انتقال این پول ها به پاناما و کشورهای دیگر، به صورتی قانونی انجام شده یا غیرقانونی بوده است.