Skärpta arbetsmiljökrav ska ge friskare anställda

3:27 min

Anställda inom offentlig verksamhet blir allt sjukare. För att få ner sjukfrånvaron skärper Försäkringskassan nu tonen mot arbetsgivarna. De som inte tar arbetsmiljöarbetet på allvar ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Varför är sjukskrivningarna så höga? Vad beror det på? Kommentera!

Försäkringskassan har regeringens ansvar att få ner sjuktalen, men trenden är den motsatta.

För fjärde året i rad ökar sjukskrivningarna ute i kommuner och landsting och sämst är läget för anställda inom vård och omsorg.

Landstinget i Västernorrland är sämsta landsting i Sverige och på kommunsidan sticker Sundsvall ut med en sjukfrånvaro på 8,7 procent efter en stor ökning under förra året.

För att få bukt med ohälsan ska Försäkringskassan nu skärpa kraven på arbetsgivarna. Och det är arbetsmiljöarbetet som ska stå i fokus för att förhindra den nedåtgående ohälsospiralen. 

Carina Melander är huvudskyddsombud för Kommunal i Sundsvall och välkomnar att ansvaret nu läggs på arbetsgivaren istället för på individen.

– Jag säger yippie! Det är precis det här det handlar om. Det är arbetsgivarens ansvar att jag inte går in i en sjukskrivning, säger hon.

Carina Melander är inte förvånad över kommunens höga sjukskrivningssiffror. 

– Organisationen har blivit så slimmad. Det är såna sparkrav. Inom vård och omsorg har vi legat minus i många år och vi får inga tillskott i pengar så då slimmar man ner organisationen ännu mer för att spara pengar och det leder till höga sjuktal, säger hon.

Lena Karlsson och Helena Byman arbetar som undersköterskor på Skottsundsbackens äldreboende i Kvissleby sedan många år. De har båda varit sjukskrivna under kortare tid - på grund av arbetets hårdare krav.

– Sen de drog ner nu har vi fått gå varannan helg, och delade turer och då är vi två stycken som jobbar från kvart över elva till nio. Och då orkar man inte när man inte har någon återhämtning sen, efter en arbetshelg, då jag var ledig en dag och sen på fyra arbetsdagar till efter det. Då orkar man inte. Man blir slut, säger Lena Karlsson.

Efter en helg här för några veckor sedan så skulle jag åka och jobba på måndagen. Jag grät och vände. Jag klarade det inte, jag var helt slut. Ja, men alltså denna arbetshelg med den arbetsbelastning vi har, man orkar bara inte, det går bara inte.

Såväl Carina Melander som Lena Karlsson och Helena Byman ser bara en lösning på problemet med att få ner sjukskrivningarna - och det är att tillföra mer resurser i form av personal.

– Fortsätter det i den här takten då finns det ingen personal på benen snart. De måste kanske fundera på att det kanske behövs lite mer. Inte bara dra in utan kanske titta hur verkligheten ser ut. Och det ser inte likadant ut på alla ställen. På en del ställen kan man säkert dra ner folk och på en del kanske man måste öka på lite. Man måste kanske tänka på personalen också och inte bara pengar, säger Helena Byman.

Att kommunen måste spara pengar har Lena Karlsson och Helena Byman ingen förståelse för. De menar att det handlar om prioriteringar. 

– Nej, det har jag inte. Jag tycker de spar på fel saker, säger Lena Karlsson.

– Jag håller med. Man bygger om torget och E4 och det ena med det andra för miljontals kronor. Budgetera om. Det får vilken annan familj som helst göra som har en budget. Och det finns mera viktiga saker kan man tycka, säger Helena Byman.

Försäkringskassan arbetar nu med att ta fram ett kartläggningssystem för att kunna jämföra arbetsgivare på rättvisa villkor.

Kommuner med höga sjuktal kommer att kontaktas av Försäkringskassan och om de inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön så kommer det att anmälas till Arbetsmiljöverket.