Storsatsning på Västerdalsbanan

2:04 min

Trafikverket investerar 48 miljoner kronor i upprustning av delar av banan för att kunna öka godstrafiken. Bland annat ska sträckan Rågsveden-Malung återtrafikeras.

Region Dalarnas ordförande, Leif Nilsson (S), är glad idag.

– Det här innebär en enorm förbättring för den norra länsdelen, både för vägar och järnvägen.

Dessutom ska terminalområdet i Malungsfors rustas upp och det blir ett industrispår mellan Malung och Malungsfors.

– Det här gör att vi kan transportera timmer och annat gods ut från norra länsdelen, för export exempelvis, säger Leif Nilsson.

Mer godstransporter på Västerdalsbanan innebär att lastbilstrafiken på E16-stråket skulle kunna minskas med 75 fordon varje dag visar en utredning. Främst kommer godstransporterna på järnväg att öka från sågverket i Fiskarheden.

– Det här är nödvändigt för att vi ska avlasta vägarna, menar Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S).