سوئد بودجه مساعدت را برای عضویت در شورای امنیت مصرف کرده است

1:36 min

 دولت به‌صورت پنهانی و باهدف به عضویت درآمدن در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از بودجه مساعدت به کشورهای نیازمند استفاده کرده است. 

یک موسسه مستقل، میلیون‌ها کرون از بودجه مساعدت اعطا شده  از سوی وزارت امور خارجه را برای مصارف  رستوران، هتل و پروازهای گران  ۲۷ سفیر سازمان ملل که می‌خواهند به سوئد رأی بدهند، هزینه کرده است. 

به بهانه سمینار شرایط اقلیمی و با واسطه‌گری یک موسسه، وزارت امور خارجه در ماه اوت، ۲۷ سفیر سازمان ملل را به‌صورت رایگان به سوئد دعوت کرد.  این سفرا، نماینده کشورهای جزیره‌ای فقیر و کشورهای درحال‌توسعه جهان سوم هستند و تمامی این کشورها در ماه  ژوئن و  زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهد اعضای جدید شورای امنیت را انتخاب کند، دارای یک  حق رأی هستند.

 عضویت در شورای امنیت سازمان ملل یکی از بزرگترین اهداف دولت در سیاست خارجی است که استفان لوون در زمان آغاز کار خود در  پاییز سال ۲۰۱۴ آن را تصدیق کرد. 

در مورد دیدار سفرای سازمان ملل در روزنامه‌های اکسپرسن و آفتونبلادت زیاد نوشته‌شده است اما هم‌اکنون روزنامه داگنز نیهیتر پس از دسترسی به ایمیل کارکنان وزارت امورخارجه که در این کمپین فعالیت داشتند، می‌تواند جزییات بیشتری در این زمینه را فاش کند. 

این ایمیل‌ها جزییات برنامه‌ریزی دیدار سفرا را نشان می‌دهد و اینکه چگونه  صورتحساب میلیونی به بنیاد یادبود داگ هامارشولد فرستاده شده است.