Fridlysta arter hotas vid bygge

Fridlysta djurarter hotas när det nu byggs logistikverksamhet vid Halvorsäng och Kålsered på Hisingen.

Länstyrelsen gav dispens för de cirka 90 hektar där det nu byggs på grund av det stora allmänintresset med nya arbetstillfällen trots att fridlysta djurarter alltså hotas.

Men de kräver kompensationsåtgärder av Göteborg stad som i det här fallet innebär att det skapas bättre livsmiljöer för dom drabbade djurarterna hasselsnok, mindre hackspett, större vattensalamander och åkergroda i Svarte mosse som ligger i närheten av platsen där dom bygger.