Internationella dagen för minor och minröjning

Utdragen ammunitionsröjning på Bynäset

3:35 min

Det gamla övningsområdet Bynäset på Frösön väntar sedan försvarsnedläggningen på att bli säkert från ammunition. Men det är en utdragen process.

Det rör sig i huvudsak om ammunition från flygvapnet som finns i marken säger Patrik Blomander, expert på oexploderad ammunition på Fortifikationsverket. När en granat stöter emot någonting så ska den explodera men en del av de skott som går iväg blir så kallade blindgångare, som nu ligger kvar i marken.

– Vi kan aldrig röja så det blir hundra procent rent, då skulle vi behöva gräva bort hela Bynäset, däremot ska vi riskreducera ner till 20 cm på det tilltänkta friluftsområdet.

 Så varför tar det så lång tid?
– Många år har gått och det är många parter som jobbar med det för att hitta den bästa lösningen till slut, därför tar det tid, menar Patrik.