Regeringen kritiseras efter FN-resa

1:23 min

Regeringen har bjudit FN-ambassadörer på en påkostad resa. Enligt Dagens Nyheter var syftet att FN-ambassadörerna skulle rösta för att Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd. Det kan vara en form av korruption, säger Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor. Det avgörande är syftet med de resor som FN-ambassadörerna har bjudits på.

– Skulle det vara så att man har till syfte att faktiskt påverka personer i deras tjänsteutövning, då är det självklart ytterst tveksamt utifrån korruptionsaspekten, säger Helena Sundén.

Enligt Dagens Nyheter har regeringen använt biståndspengar för att driva kampanj för att Sverige ska få plats i FN:s säkerhetsråd. Sammanlagt 27 FN-ambassadörer från små, fattiga länder ska ha bjudits på en påkostad resa till Sverige. Syftet ska ha varit att fiska röster.

Institutet mot mutor är en ideell näringslivsorganisation som arbetar mot korruption. Helena Sundén jämför nu med idrottsvärlden och de metoder som har använts, bland annat inom fotbollen där den stora federationen Fifa har stått i centrum för anklagelser om allvarlig korruption. Delegater ska ha fått stora förmåner för att rösta för att vissa länder ska få arrangera fotbolls-VM.

– Där kan man prata om det som har diskuterats inom idrottsvärlden och till exempel Fifa och olika typer av påverkan, säger Helena Sundén. Det finns en hel del frågetecken kring att man har påverkat röster och annat. Så självklart är det naturligt att dra den parallellen när också de här frågetecknen lyfts.