När blir vilda vargar forskarnas försöksdjur?

1:23 min

När vilda djur ute i naturen studeras är gränsen ofta flytande mellan forskning och viltvård. Det medför etiska problem som behöver diskuteras mer, enligt både forskare och viltvårdare.

Försöksdjur är vi ju vana att höra om när det handlar om försök inne på ett labb, men även vilda djur ute i naturen kan användas som försöksdjur.

Problemet är att det kan vara svårt att veta var gränsen går för när ett vilt djur verkligen blir ett försöksdjur. Det säger Katarina Cvek från djurförsöksetiska nämnden i Uppsala.

– Till exempel för DNA-studier på varg, som görs i förvaltningssyfte för att man vill se genetiska variationer och man vill identifiera genetiskt värdefulla vargar. Om det bara ska användas till den här populationens bevarande och att man inte ska göra någon vetenskaplig rapport av det, då är det förvaltning och då behöver man inte söka etisk prövning för det här. Men oftast går det här hand i hand.

Det är någonstans där man kan hamna i en gråzon där det är svårt att veta om det handlar om forskning eller förvaltning.

Säg att man till exempel vill passa på att göra någon form av vetenskaplig studie av de prover som från början bara var tänkta att användas för förvaltning. Då har det istället blivit forskning, och  man borde först ha ansökt om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd.

– I värsta fall kan ju bedömningen bli att man faktiskt inte har följt lagstiftningen i sin verksamhet, säger Katarina Cvek.

Ett annat problem är att det kan bli svårt att publicera sina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter om forskningen har saknat rätt sorts etisk prövning.

Därför ska myndigheter och forskare nu samlas för att diskutera var gränsen egentligen går mellan forskning och förvaltning.

– Nationellt centrum för djurvälfärd kommer att anordna ett seminarium för det i juni. Och det verkar vara ett väldigt efterlängtat seminarium där man får diskutera de här frågorna.