Jessica Rydell blir mentor för kvinnliga politiker i Afrika

0:30 min

Landstingsrådet Jessica Rydell (MP) ingår som en av 20 kvinnor i ett Sida-projekt för kvinnor i Östeuropa, Asien och Afrika. Snart reser hon till Kenya för att arbeta med demokratifrågor.

Jessica Rydell kommer möta kvinnor från länder som Kenya, Sydafrika, Namibia, Tanzania och Indien.

Rydell kommer inspirera kvinnor att ta mer plats i politiken och stärka deras politiska ledarskap.

Hon tror att just mötet kvinnor emellan är värdefullt:

– Man kan ju alltid känna sig ensam i olika situationer och att då kan vara en stöttande kraft och hitta utvecklingsmöjligheterna, säger Jessica Rydell till P4 Kalmar.

Det handlar också om att jobba efter de 17 utvecklingsmål FN har för att underlätta för människor till ett bättre liv och mer drägligt liv.