Skönhetsrådet vill se åtgärder mot bullret

1:35 min

Skönhetsrådet i Stockholm anser att det är fel att bygga bostäder i bullriga miljöer för att öka bostadsbyggandet. Det är bättre att se till att bullret minskar, säger rådets sekreterare Henrik Nerlund.

– Jag tror att vi måste hitta sätt att bygga på som minskar bullret och vi måste titta på vad det är för bullerkällor, och snarare då se till att biltrafiken får maka på sig och kanske bromsa in lite grann, så vi får trevligare gatumiljöer istället för trafikleder och därmed också mindre buller, säger Henrik Nerlund.

– Vi tittar ju på stadsbyggandet som helhet. Både på hur stadsmiljön ser ut men också hur man upplever den på andra sätt när man rör sig i den. Och det är viktigt att stadsmiljön är inbjudande och trivsam och hållbar.

Kan man säga att ljudet på något sätt också är en estetisk fråga?

– Ja, på något sätt kan man väl säga det eftersom en miljö som är väldigt utsatt för obehagliga ljud och buller blir ju en miljö som inte är trivsam. På samma sätt som en miljö man inte skulle vilja röra sig i av andra skäl.

Men är det möjligt att en stad växer så snabbt som Stockholm gör utan att bullret samtidigt ökar?

– Det är klart att en stad som växer kommer också att ha fler invånare och det kommer att vara fler som behöver röra sig, men då måste vi förstås också se till att man rör sig till fots eller på cykel, kollektivt, bygger nära varandra istället för att det blir bilen som blir det självklara transportmedlet.