EU hotar Afghanistan med lägre bistånd

1:35 min

EU hotar att skära ned biståndet till Afghanistan om den afghanska regeringen inte samarbetar och går med på att ta tillbaka egna medborgare som fått avslag på sina asylansökningar i EU. Det framgår av ett hemligstämplat dokument som Ekot tagit del av.

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats och alltfler afghaner söker asyl i Europa. Samtidigt har det blivit allt svårare att skicka tillbaka dem som inte får uppehållstillstånd. Enligt ett internt dokument som Ekot har läst så räknar man med att mer än 80 000 afghaner kan komma att få utvisningsbeslut den närmaste tiden.

Problemet är att de afghanska myndigheterna ofta vägrar att ta emot dem som tvångsutvisas.

Och nu försöker alltså EU få Afghanistans regering att ändra sig genom att villkora biståndet. I dokumentet från EU-kommissionen står det att "om man ska kunna hålla fast vid den nuvarande biståndsnivån så är det avgörande att det sker substanisella framsteg i förhandlingarna om migration, i början av sommaren."

EU-kommissionen gör bedömningen att den afghanska regeringen inte skulle klara av att styra landet utan biståndspengarna från EU, som är den största bidragsgivaren.

Men Sveriges biståndsminister Isabella Lövin säger nej till att villkora biståndet.

–Det är inte i enlighet med internationella principer som vi arbetar efter och som världen har enats om sedan mycket lång tid tillbaka.

Så Sverige kommer inte i något sammanhang gå med på att villkora bistånd?

–Nu är det här ett förslag, och ingenting som jag egentligen ska kommentera, det är ju interna diskussioner som pågår, men vi har utgångspunkten att bistånd ska bedrivas på ett effektivt sätt, och det gör man efter ländernas egna behov, säger Isabella Lövin.