Stor brist på fotbollsplaner

1:48 min

I dag går det inte att uppfylla det behov som tävlingsverksamheten kräver i Stockholm menar Lars Ekholmer, ordförande för Stockholms FF. 

Staden behöver prioritera fotbollsplaner när man planerar nya bostadsområden menar Lars Ekholmer. 

– Bara i Stockholms kommun saknas det 30 planer. Sedan finns ännu större behov om vi ska ta hänsyn till spontanidrott, projekt för nyanlända och andra evenemang som inte bedrivs i organiserad form av föreningar, säger Lars Ekholmer. 

Den rådande bristen innebär att lagen får samsas om de planer och tider som finns. Ofta tvingas fyra, fem eller sex lag, flickor och pojkar i varierande åldrar, dela plan för träning. 

Det får till följd att ungdomar i vissa fall nekas tillträde till föreningar eller slutar spela alldeles för tidigt, menar Ekholmer.

– Som det är idag är fotbollsplaner inte med i naturlig del av planeringen av nya bostadsområden. Det vill vi gärna se ändring på.