پیشنهاد حزب مرکز: تازه واردان وام استقرار دریافت کنند

1:13 min

حزب مرکز می‌خواهد کمک هزینه‌های استقرار برای تازه‌واردان را به وام استقرار تغییر دهد.

 به‌جای  پرداخت کمک‌هزینه مالی، پیشنهاد می‌شود که تازه‌واردان در طول مرحله استقرار دو ساله، ۲۸ درصد کمک‌هزینه و ۷۲ درصد وام  دریافت کنند. مدل این وام همانند وام‌های تحصیلی است. 

آنی لوف، رهبر حزب مرکز می‌گوید: هزینه‌های عمومی سیاست پناهندگی بیش از حد بالاست. ما نمی‌توانیم تمامی این هزینه‌ها را متحمل شویم بلکه باید تمامی هزینه‌ها را کنترل کنیم. 

  با توجه به پیشنهاد این حزب، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۱۷ حدود سه میلیارد کرون و  تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۶ میلیارد کرون، ذخیره شود.
امروزه، کمک‌هزینه استقراری که  تازه واردان دریافت می‌کنند، روزانه ۳۰۸ کرون یا ماهانه حدود شش هزار و ۸۰۰ کرون است که این مبلغ در ازای  فعالیت تمام‌وقت در برنامه‌های استقرار (etableringsuppdrag) به آنان پرداخت می‌شود.
بازپرداخت وام جدیدی که حزب مرکز پیشنهاد می‌دهد، همزمان با پایان یافتن برنامه استقرار آغاز می‌شود و از همان اصول وام تحصیلی پیروی می‌کند.