انتقال پناهجویان از یونان به ترکیه، آغازشد

2:09 min

بامداد امروز در یونان، نخستین اتوبوس حامل پناهجویان وارد بندرگاه میتیلینیس شد تا به ترکیه انتقال داده شوند. این اقدام برپایه قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا انجام می شود.

ترکیه پذیرفته است که ازجمله در برابر دریافت ۶ میلیارد یورو، پناهجویانی که خود را از ترکیه به یونان می‌ رسانند، به ترکیه بازگرداند. این پناهجویان، کسانی هستند که پناهندگی شان در یونان مورد موافقت قرارنگرفته است. سازمان های حقوق بشری، قرارداد میان اتحادیه اروپا و ترکیه را به شدت مورد انتقاد و از جهات مختلف مورد پرسش قرارداده اند. اما مورگان یوهانسون، وزیرامورمهاجرت، شب گذشته درگفتگویی با برنامه اگندا درتلویزیون سوئد تاکیدکرد که شرایط پناهجویی در اروپا بسیار دشواراست و اروپا هیچ همسایه دیگری نیز جز ترکیه ندارد و برای متوقف کردن سیل پناهندگان ضروری بوده که اتحادیه اروپا چنین قراردادی را با ترکیه امضاء کند. 
برپایه این قرارداد، اتحادیه اروپا ازجمله قول پرداخت ۶ میلیارد یورو و سرعت دادن به روند بررسی عضویت ترکیه در اتحادیه را به این کشور داده است و ترکیه نیز موافقت کرده است که پناهجویانی که خود را از ترکیه به یونان رسانده اند، از راه دریا به ترکیه بازگردانده شوند. بامدادامروز نخستین گروه پناهجویان که تعدادشان حدود ٢٠٠ نفر بود و هرکدام با یک مامورپلیس همراهی می شدند، به یک کشتی متعلق به ترکیه که برای این منظور اجاره شده منتقل شدند تا به ترکیه بازگردانده شوند.
دولت یونان اعلام کرده است که هیچ یک ازپناهجویانی که به ترکیه منتقل می شود، از یونان درخواست پناهندگی نکرده است. بیشتر این پناهجویان از پاکستان و افغانستان هستند.
با آغاز اجرای قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا در بیستم مارس، تمام پناهجویانی که از ترکیه وارد یونان شده اند، به کمپ هایی بسته و غیرقابل خروج منتقل شدند. دراین کمپ ها قراراست به وضعیت این پناهجویان برای بازگرداندن آنها به ترکیه سریع تر رسیدگی شود. درمیان این پناهجویان، تنها کسانی که ممکن است باخطر تعقیب و آزاردر ترکیه روبروشوند، به آن کشور بازگردانده نخواهندشد. درحال حاضر حدود ۶٠٠٠ پناهجو در جزایر یونان منتظر رسیدگی به وضعیت پناهجویی خود هستند تا روشن شود که در یونان خواهندماند یا به ترکیه بازگردانده خواهندشد.