Roken Cilgin jobbar för mångfald på arbetsmarkanden

Kommunikationschefen Roken Cilgin brinner för att kompetensen hos de som kommit till Sverige ska tas till vara och för mångfaldsperspektiv.

– Företag har möjlighet att själva bestämma vilka som ska vara i deras team för att vara den bästa på marknaden.  

Roken Cilgin skulle vilja att alla företag börjar jobba med mångfaldsfrågorna nu, se till att det finns kvinnor och personer med annan bakgrund för att påverka hur organisationen ska se ut.

– Kvotering är när företag inte får till det.

Kommer vi inte behöva kvotering?

– Det kommer nog ta tid och jag tror att det är en lång väg. Det finns fler företag som visat intresse för att anställa nyanlända eller mångfald och samtidigt märker jag att det finns fler affärskritiska anledningar att jobba med det här eftersom vi verkar på en global marknad.

Roken Cilgin vill nu förändra den svenska arbetsmarknaden.

– Att jobba med ett mångfaldsperspektiv. Det är nästan ett tjänstefel att inte göra det. Idag är trendordet innovation och en av de viktigaste förutsättningarna är att det inte är personer som inte tänker likadant. Så som det ser ut i näringslivet idag är inget tvång utan det ser ut så för att vi gjort det så. Och det kan man ju ändra.