Förlängd skolplikt föreslås av Liberalerna

1:42 min

Förlängd skolplikt för nyanlända barn och ungdomar. Det föreslår Liberalerna i dag i en artikel på DN Debatt.

Med sitt förslag vill Liberalerna anpassa skolsystemet så att det stora antal barn och ungdomar som kommit till Sverige med olika bakgrund när det gäller skolgång, ska kunna tillgodogöra sig en svensk grundskoleutbildning. 

– Den obligatoriska skolan tar ju slut vid sexton års ålder i Sverige. Kommer man hit i fjorton-, femtonårsåldern räcker tiden inte till. Därför måste skolplikten förlängas, säger Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.

I partiets förslag ingår dessutom halverat sommarlov för att barn och ungdomar inte ska tappa svenskkunskaperna och kunna tillgodogöra sig mer undervisning.

– Vi har ju sommarskolor redan idag för elever som kommit efter, säger Jan Björklund. Den verksamheten behöver byggas ut. Många av dem som kommit hit i tonåren har en väldigt enkel skolgång bakom om sig, ibland ingen skolgång alls. Vi måste ge de barnen fler år i svensk skola. 

Bland åtgärdsförslagen ingår även Alliansens gamla idé om karriärtjänster för lärare i särskilt utsatta områden. Kostnaderna för dessa åtgärder, säger Jan Björklund, rör sig om "några miljarder". Men det är helt nödvändiga investeringar, menar han.

– Gör vi ingenting åt skolgången för alla de här ungdomarna som kommit till Sverige, så kommer det leda till mycket stora samhällskostnader. Sammantaget är det här därför en besparing på lite längre sikt, säger han.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) välkomnar förslagen, som han menar går i linje med regeringens.

– Det är viktigt att se att lärare och rektorer gör stora insatser för att ge våra nyanlända som kommer direkt från krig och flykt en bra start i svensk skola, säger Gustav Fridolin.

Då ska man inte behöva se politiker som käbblar om hur det ska göras, utan politiker som samlas till stöd för lärares och rektorers arbete, menar han.

– Det kan man göra nu, säger Gustav Fridolin.