Brist på familjehem driver upp priserna

5:53 min

Boenden för ensamkommande flyktingbarn är en växande marknad. Allt fler privata bolag kommer till och trissar upp priserna för platser. En familjehemsplats kan nu kosta över 4 000 kronor per dygn.

När kommunen inte har nog med egna platser så måste man gå in och köpa privat och det blir oftast dyrare.  När det gäller familjehem så är det brist i nästan alla kommuner och stenhård konkurrens om familjerna.

När en kommun har avtal direkt med ett familjehemmet så betalar man oftast enligt SKL:s rekommendationer, det handlar om cirka 11 000 kronor i månaden för ett barn.
Familjehem som istället har avtal med privata företag kan tjäna dubbelt så mycket och mer. För kommunen som då skriver avtal med företaget kostar det ännu mera eftersom företaget också ska ha sin del av pengarna.

Det här är cyniskt. Barnen har blivit en förhandlingsfråga och det är fel. Regeringen eller migrationsverket bör strama åt reglerna så inte skattepengar rinner ut i privata företag istället för att användas till barnens bästa

I Örnsköldsvik har man brist på familjehem och de privata platserna kostar mellan 1900 och upp till 4200 kronor per barn och dygn. De dyraste platserna är ofta för barn med särskilda behov.

Totalt har Örnsköldsviks kommun 160 asylsökande i olika former av boenden fördelat på:
113 HVB-placerade
25 familjehemsplacerade
22 släktinghemsplacerade

I Härnösands kommun har man klarat sig ganska bra. Man hade redan en uppbyggd organisation eftersom Härnösand tagit emot ensamkommande barn i 30 år. Idag har man 72  ungdomar i egna HVB-hem, 35 i externa och 9 i stödboenden. Sex barn är placerade hos släktingar och fem i familjehem.

– Det är brist på familjehem men det är bara undantagsvis och under kortare perioder man har behövt betala mer än SKL:s rekommendationer, säger Lisbet Sander som är chef på Individ- och familjeomsorgen.

I Sundsvall har 81 ungdomar i kommunens HVB-hem och 102 på privata hem som har avtal med kommunen. Ytterligare 61 bor i hem som inte har avtal med kommunen och åtta ungdomar bor i HVB-hem som inte har tillstånd men Christina Nordqvist som är ansvarig på kommunen säger att man snart kommer att lösa även de åtta.
Sundsvall har 18 familjehemsplacerade flyktingbarn; åtta av dem i kommunens egna familjehem, tio i privata. Det är alltid brist på familjehem, säger Christina Nordqvist.

För kommunerna ska boenden för ensamkommande barn vara ett nollsummespel. Migrationsverket betalar 1900 kronor per dygn för HVB-hemsplatser. Det räcker till i normalfallet, säger Lisbet Sander på Härnösands kommun.
När det gäller familjehem så får kommunen återsöka hela summan hos Migrationsverket. Kommunen får alltså tillbaka den summa som man har betalat för familjehemmet.