Centern vill att nyanlända ska låna i stället för att få bidrag

1:36 min

För att minska kostnaderna för flyktingmottagandet vill Centerpartiet att etableringsersättningen som ges till nyanlända med uppehållstillstånd ska göras om till ett etableringslån, efter samma princip som studielånet är utformat i dag.

Ja, vi ser ju en kostnadsutveckling som skenar. I dag har vi en regering som inte tar ansvar för det. Och då kommer vi under de kommande åren, enligt myndigheternas egna prognoser att ha en kostnad på 9 miljarder bara för etableringsersättningen. Det är ju inte hållbart, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Personer som fått uppehållstillstånd och som deltar på heltid i det tvååriga etableringsuppdraget får idag en ersättning på knappt 6800 kr per månad, med möjlighet till tillägg för den som har barn.

Enligt Arbetsförmedlingen väntas de som deltar i uppdraget att öka från 50 000 till 100 000 under fyra år, och enligt Centerpartiet är lösningen att ersättningen görs om till ett lån för att på så sätt enligt partiet spara 16 miljarder kronor fram till 2016.

Lånet är tänkt att vara utformat som studielånet där 28% är bidrag och 72% lån, ett lån som ska börja betalas tillbaka när man som nyanländ avslutat etableringsuppdraget. Det gäller oavsett om man då fått jobb eller är arbetslös.

– Det här är också att se till att se till att öka drivkrafterna för att snabbare komma i arbete, säger Annie Lööf.

 Ni har ju tidigare förslagit att den som kommit till Sverige ska ordna sin egen bostad, ni har hotat med lagstiftning om lägstalöner, och nu kommer ni med det här förslaget. Är ni inte rädda att ni skapar en låglöneklass i Sverige?

– Vi gör det här för att se till att människor ska få söka skydd i Sverige, och då måste man se över de kostnadsdrivande förmåner som finns. Regeringen gör tvärtom. De väljer att behålla alla kostnadsdrivande förmåner, men förvägrar människor att söka skydd i det här landet.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är tveksam till Centerpartiets förslag.

– Jag är lite orolig för att Centerpartiets förslag skulle leda till att man övervältrar kostnaderna på kommunernas försörjningsstöd, säger Ylva Johansson.

På vilket sätt skulle det lämpas över på kommunerna?

– Vad händer om en person inte vill ta lån. Då har man väl rätt att söka försörjningsstöd och i så fall hamnar ju kostnaden på kommunen i stället, säger Ylva Johansson.

Och hur ser du på den här ökade kostnaden just för etableringsuppdraget som Centerpartiet är orolig för?

– Jag är framför allt väldigt orolig för att människor inte kommer i arbete tillräckligt snabbt. Det är det som är mitt fokus. Jag vill se till att människor kommer i arbete och reguljär utbildning helst inom två år.