Skola

Ny förordning ska ge bättre läxhjälp

0:58 min

I morgon träder en ny förordning om läxhjälp i kraft – och syftet med den är att fler elever ska få stöttning.

Förändringen innebär bland annat att det inte behöver vara skolans egen personal som hjälper eleverna, utan att skolan kan ta hjälp av ideella föreningar.

Och för att fler ska ordna med läxhjälp lockar regeringen med 390 miljoner om året.

– Huvudmannen kan ansöka om det om man tänker erbjuda sina elever hjälp med läxorna, utanför ordinarie undervisningstid, säger Anna Carlsson, andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun.

Som det varit hittills så har skolor fått statsbidrag till läxhjälp om det är skolans personal som genomfört läxhjälpen men med den här ändringen kommer skolor kunna söka bidrag för att organisera hjälpen tillsammans med ideella föreningar.

Detta för att alla elever skall få samma chans med läxor och att eleverna inte skall vara beroende av föräldrarnas bildningsnivå eller betalningsförmåga.