Ojämlika kostnader för hjälpmedel

Funktionsnedsatta får betala olika mycket för hjälpmedel beroende på var de bor. Det enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Hörselskadades riksförbund (HRF) visar till exempel i en genomgång att en utprovning av en hörapparat kostar 1 500 kronor i Gävleborgs län, där det är dyrast, och 300 kronor i Uppsala län, som är billigast.

Här i Norrbotten tar landstinget ut 500 kronor per utprovad hörapparat, enligt samma genomgång av förbundet.

Avgiften för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet och måste därför betalas på egen hand av patienten.