LO kräver att alla förbund följer normerande avtal

1:30 min

Nu höjer LO rösten och uppmanar de förbund som inte ännu träffat avtal i den pågående avtalsrörelsen, att följa de riktmärken som ges i kollektivavtalen med arbetsgivarförbunden inom industrin och handeln. Detta gör LO:s ledning i en unik överenskommelse med Svenskt Näringsliv.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson motiverar detta med vikten av att värna konkurrenskraften för svensk industri.

– Det har varit stökigt i avtalsrörelsen och det finns betydande risker att vi får en allvarlig fajt om det så kallade normerande märket, vilket har gett alla reallöneförbättringar och ganska snabba löneökningar de senaste åren.

Det ena skälet är att värna konkurrenskraften inom svensk industri. Det andra skälet är att lågavlönade grupper, främst i kvinnodominerade yrken, tjänar på normerande avtal, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

De riktmärken som arbetsmarknadens parter som ännu inte slutit avtal har att förhålla sig till är de 2,2 procent som är överenskommet för industriavtalen och 590 kronor i månaden inom handeln.

Överenskommelsen mellan LO:s ledning och Svenskt näringsliv med rekommendationen till sina medlemmar är ovanlig. Även Svenskt Näringsliv hänvisar till vikten av att värna industrins konkurrenskraft. Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, är nöjd med överenskommelsen:

– Det system vi har haft med en samverkan både på arbetsgivarsidan och på facksidan har brustit i år, eftersom det inte har funnits någon formell samverkan på LO-sidan. Vi är oroade. Vi har ett läge där konjunkturen runtomkring oss är osäker. Alla säger att det går som tåget i Sverige nu, men det är väldigt mycket inhemsk konsumtions om driver det. Delar av industrin går bra, men för stora delar är det jättetufft, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Elektrikerfacket har meddelat att man accepterar normeringen.

Men för Byggnads del är det för tidigt att säga om man kommer att följa rekommendationen och släppa kravet på en löneökning om 3,2 procent. Det säger, Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads:

– Vi tycker att det är för lågt men eftersom vi sitter i medling i byggnadsförhandlingar så vill vi inte säga det ena eller det andra.